• darkblurbg

Семинарът е интерактивно обучаващо занятие, организирано така че да бъде максимално ефективно и запомнящо се.  Тази форма на обучение е била известна още на древните римляни и си остава най-актуалната и взискателна, особено в сферата на бизнеса, практика.
Конференции, семинари, бизнес срещи и фирмени обучения са предпочитана форма за професионалистите от различни отрасли, като ефективна форма за обучение и обмяна на опит с колегите.

Бизнес-семинарът дава възможност на специалиста да разшири представата за собствената си сфера на дейност – да узнае нови тенденции, методи, технологии и да приложи тези знания на практика.

За да може семинарът да изпълни предназначението си на ефективна форма на обучение, той трябва да отговаря на редица условия и да бъде организиран прецизно – от създаването на първоначалната идея и програма до изготвянето на баджове.

Adora Events ще мине стъпка по стъпка целия процес заедно с Вас, за да мотивирате, вдъхновите или обучите Вашия екип.